Scholenband met een Colombiaanse school

Creëer een internationale scholenband met een Colombiaanse school

alt

De Elfenschool stimuleert internationale solidariteit en multiculturaliteit binnen een mondiale samenleving. We begeleiden de vorming van duurzame scholenbanden tussen Belgische en Colombiaanse scholen. De kinderen krijgen een uniek venster op de wereld aangeboden en de kans om een authentieke uitwisseling met leeftijdsgenootjes uit de andere kant van de wereld tot stand te brengen. Ook voor de school en de leerkrachten draagt deze ervaringsuitwisseling bij tot een versterking van de onderwijskwaliteit.
 
Bovendien dagen wij alle betrokkenen uit om met een ruime blik een waarlijk partnerschap uit te bouwen gebaseerd op gelijkwaardigheid binnen de diversiteit, met de gemeenschappelijke doelen voorop. Alle kinderen delen dezelfde aardbol met ecologische, economische en sociale uitdagingen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden stimuleren wij de kinderen om hun eigen "elfenkracht" te ontdekken, hun dromen en talenten uit te wisselen en hand in hand te bouwen aan de toekomst.

De vorming van internationale scholenbanden wordt gesteund door de Vlaamse Overheid (zie beneden: subsidies). Het ligt scholen evenwel niet altijd voor de hand om contact te maken met een buitenlandse school en een goed partnerschap uit te bouwen. De Elfenschool zorgt voor de brug tussen beide scholen, met vertegenwoordigers in de Belgische en Colombiaanse scholen. Op deze manier worden de scholen op weg gezet om een stevige basis te leggen voor een duurzame uitwisseling. 

Waarom een internationale scholenband?

Een scholenband biedt de kinderen een onvergetelijke, unieke en zinvolle leerervaring aan!

Met VZW Sterrencirkels willen wij de kinderen graag stimuleren tot creatieve en ondernemende wereldburgers in verbinding met zichzelf (authenticiteit) en in verbinding met de omgeving (mens, maatschappij, natuur). Daarvoor scheppen wij een leeromgeving waarin kinderen zo levensecht mogelijk kunnen leren en creatief vormgeven en waarin zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en benutten.

Bovendien wordt mondiale vorming over de uitdagingen van de globalisering, de Noord-Zuidproblematiek, culturele diversiteit,...  steeds belangrijker in de schoolwerking in Vlaanderen. Een scholenband biedt de kans om deze educatieve opdracht op een aantrekkelijke en levensechte manier te realiseren.

 • Een scholenband verruimt het blikveld van de kinderen. Ze kunnen de dingen bekijken vanuit het perspectief van hun vrienden uit die andere klas. Ze krijgen een venster op de wereld en de kans om een rechtstreekse uitwisseling tot stand te brengen. Deze authentieke ervaring is een absolute meerwaarde voor de ontwikkeling van het kind en biedt een zinvolle en motiverende omgeving om allerlei vaardigheden te ontwikkelen zoals het leren van een taal, computervaardigheden, creativiteit, het schrijven vann een brief, opzetten van acties, ...
 • Met je scholenband kan de school werken aan verschillende te behalen eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Voor het lager onderwijs betreft het vooral deze die vallen onder het leergebied wereldoriëntatie. Maar ook muzische en sociale ontwikkeling, denk- en taalontwikkeling, zelfsturing, ... komen aan bod binnen de scholenband op vakoverschrijdend niveau. 
 • Ervaringsuitwisseling tussen leerkrachten en/of directie kan bijdragen tot een versterking van de onderwijskwaliteit, het delen van inspirerende initiatieven en onderwijsmethodes, er kan gezamelijk educatief materiaal gemaakt worden, ...

Een scholenband met de Elfenschool als regenboogbrug

alt

Elke Belgische school kan een gesubsidieerd Elfenschoolproject aanvragen >>> Lees meer...

In verscheidene Colombiaanse scholen in en rond de stad Medellín gaan elfenschoolprojecten van start vanaf 2014.

Beide scholen worden in contact gebracht. Zowel in België als Colombia zorgen de verantwoordelijken van de Elfenschool mee voor de begeleiding van de uitbouw van de partnerband (in Colombia voorziet de Elfenschool de lokale school eveneens van de nodige infrastructuur om communicatie mogelijk te maken (computer, fototoestel, camera, ...).

De concrete invulling van het partnerschap ontstaat uiteraard op kinderwijze manier (dwz. vanuit de creative ideeën van de kinderen zelf) met de steun van gemotiveerde leerkrachten, maar wij kunnen alvast enkele ideetjes ter inspiratie geven...

 • Een elfenblog waarop de kinderen berichtjes, foto's, videos (van hun eigen elfentheatervoorstelling bijvoorbeeld!), artikels, muziek, eigen kunstwerken ... kunnen posten. 
 • Een talentenbank waarin de kinderen zichzelf en hun talenten kunnen voorstellen.
 • Pennenvriendschappen.
 • Een dag uit het leven van... elk kind mag gedurende 1 dag 10 typische foto's uit zijn dagelijke leven trekken met het schoolfototoestel.
 • Het maken en uitwisselen van vriendschapsbandjes.
 • Samen een tweetalig elfenvredeslied componeren en opnemen of een elfenboek schrijven en uitgeven.
 • Het organiseren van een Belgische/Colombiaanse dag, een wereldmarkt, ...
 • Een virtueel droomeiland waarop de kinderen hun eigen dromen en hun dromen voor de wereld een plaats kunnen geven en laten groeien.
 • Een quizforum met vragen over land, cultuur, muziek, voeding, ...
 • Een mondiaal kindercongres waarop in beide scholen actuele thema's onder lope gelegd worden, zoals het klimaat, en waar naar concrete oplossingen gezocht wordt.
 • Een actieplatform waarop de kinderen (gemeenschappelijke) scholenacties presenteren met foto's, video's, ... (zie ook scholenacties)
 • Het delen van educatief materiaal.
 • Een elfenvriendenboekje.
 • Skype-videogesprekken.
 • Een delegatie leerkrachten die op bezoek gaat bij de partnerschool.
 • En nog zoveel meer...

De Elfenschool begeleidt de aanvangsfase van het partnerschap (ongeveer 1 schooljaar) om mee te helpen de basis te leggen, waarna de scholen de band verder uitbouwen tot een duurzaam partnerschap.

Subsidies voor een scholenband

De Vlaamse overheid ondersteunt de vorming van scholenbanden met subsidies, praktische begeleiding en vorming.

Alle info op www.scholenbanden.be